Vesting Là Gì

  -  
a process giving employees the right to lớn keep the shares, pension plans, etc. given khổng lồ them by a company after working there for an agreed period:


Bạn đang xem: Vesting là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ vietradeportal.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


*

lớn give something, especially money, in order to lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Bloomberg: 10 Tỷ Phú Giàu Nhất Thế Giới Năm 2014, Người Giàu Nhất Vn Sở Hữu 1,6 Tỷ Đôla

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Bigcoin - Được Sử Dụng Ở Đâu Và Làm Cách

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語