Time Value Of Money Là Gì

  -  
the principle that money received early from an investment or paid baông xã early on a loan is worth more than if that amount of money were received or paid baông chồng at a later time:


Bạn đang xem: Time value of money là gì

Discounted cash flow is a standard technique for projecting annual cash flow that takes inkhổng lồ tài khoản the time value of money.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự vietradeportal.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Return On Investment Là Gì, Return On Investment (Roi) Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bid Và Ask Là Gì ? Tại Sao Trader Cần Nắm Rõ Giá Bid Và Giá Ask?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語