Sweet spot là gì

  -  
the part of a surface that gives the most power for the least effort, for example when hitting a ball:


Bạn đang xem: Sweet spot là gì

the particular situation, chất lượng, combination of things, etc. that is the best or most effective sầu possible:
Every restaurant wine list has a sweet spot where you"ll find the best bottles at the fairest prices.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vietradeportal.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


This leaves programmers free lớn write readable programs without paying a performance penalty-a rare "sweet spot" in the readability-performance trade-off.
It managed to lớn hit a sweet spot between usability và functionality-millions of users with no formal training in programming were suddenly enabled to create custom applications of their own.
The race, the hurdle & the sweet spot: lessons from genetic algorithms for the automation of thiết kế innovation & creativity.
Perhaps the greachạy thử limitation of the process is that the picture looks natural only from within a rather limited sweet spot.
It functions as an adaptive scheduler khổng lồ ensure each student is learning in his or her educational sweet spot.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả quan điểm của các biên tập viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Harmonics Là Gì ? Bạn Có Thể Đã Biết Câu Trả Lời Nghĩa Của Từ Harmonic Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ưu Nhược Điểm Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế Mọi Doanh Nghiệp Cần Biết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語