SLOTH LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự vietradeportal.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Sloth là gì

Sloths have sầu very poor eyesight and hearing, và rely almost entirely on their senses of touch and smell to lớn find food.
Osteoderms are uncommon in mammals, but bởi occur in many xenarthrans (glyptodonts, armadillos, ground sloths).
Lianas also provide access routes in the forest canopy for many arboreal animals, including ants & many other invertebrates, lizards, rodents, sloths, monkeys, và lemurs.
Three-toed sloths are predominantly diurnal, although they can be active at any hour of the day, while two-toed sloths are nocturnal.
Male three-toed sloths are attracted to lớn females in estrus by their screams echoing throughout the canopy.
Mammals are rare but there are still wildcats, wilddogs, sagui monkeys, sloths, skunks, deer, capivara & bats.
On the island, the park protects forests, mangroves, monkeys, sloths, caiman, crocodile, và 28 species of amphibians and reptiles.
Despite sloths" apparent defenselessness, predators do not pose special problems: sloths blend in with the trees và, moving only slowly, vày not attract attention.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Nasdaq Index: Chỉ Số Nasdaq Là Gì ? Chỉ Số Nasdaq Là Gì Và Cách Thức Giao Dịch

If you have sầu a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets & chocolate.

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ico Hà Nội - Du Học Hàn Ico

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message