QUY CHẾ SỬ DỤNG QUỸ PHÚC LỢI

  -  

Quý khách hàng vẫn coi phiên bản rút ít gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay lập tức bản không thiếu thốn của tài liệu trên trên đây (81.84 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG, QUỸ PHÚC LỢI(Ban hành hẳn nhiên đưa ra quyết định số:/QĐ-HĐQT, ngày 07 tháng tư năm 2016của HDQT Công ty Cổ phần Quản lý với thiết kế đường đi bộ 26)Điều 1. Quy định chungQuy chế này qui định Việc quản lý, áp dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợicủa chúng tôi Cổ phần làm chủ cùng gây ra đường đi bộ 26.Quỹ khen thưởng trọn dùng để thưởng tiếp tục hàng năm mang đến cá thể, tậpthể đạt được thành tích xuất sắc trong thời gian được Shop chúng tôi chọn lựa, ý kiến đề nghị những cấptất cả thđộ ẩm quyền khen thưởng; Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, bạn bè đạt thànhtích xuất sắc đẹp, tất cả tính năng nêu gương trong phạm vi Công ty; Thưởng trọn đến Hội đồngcai quản trị và Ban kiểm soát và điều hành theo đưa ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.Quỹ phúc lợi an sinh dùng để đầu tư chi tiêu kiến thiết hoặc thay thế, tôn tạo các công trìnhphúc lợi; Chi hoạt động văn uống hoá, thể thao, văn nghệ, giáo dục tuyên ổn truyền, hoạthễ Đảng, Đoàn thể quần bọn chúng, thiếu thốn nhi; Chi khuyến mãi rubi nhân Dịp lễ, đầu năm, đại hội;Tổ chức mang lại cán bộ công nhân viên chức thăm quan, nghỉ non chăm sóc sức, giao lưu kết nghĩa học tập;Chi đến CNVC-LĐ ngày lễ, tết; Trợ cung cấp bỗng xuất đến CBCNVC Lúc gặp mặt khó khăn vàcung cấp cán bộ công nhân viên chức khi trở về nghỉ hưu; Chi đến tập thể, cá nhân tất cả góp phần trong công tácthêm vào sale, bình yên riêng biệt từ bỏ của công ty; Tsi gia các vận động nhân đạo,từ thiện.Điều 2. Quỹ khen ttận hưởng, thực hiện quỹ khen thưởngQuỹ khen thưởng được ra đời từ bỏ ROI sau thuế hàng năm của chúng ta,bởi Đại hội đồng cổ đông Công ty đưa ra quyết định.Quỹ khen ttận hưởng được thực hiện để:a. Chi cho in ấn và dán giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, có tác dụng các kỷ niệmchương, huy hiệu, cờ thi đua, form bằng khen;b. Chi tiền thưởng trọn hoặc tặng kèm phđộ ẩm lưu giữ niệm cho các cá nhân, tập thể;Điều 3. Mức chi phí thưởngTiền thưởng cho tập thể, cá thể được khen ttận hưởng tính trên cơ sở mức lươngbuổi tối tphát âm phổ biến bởi Chính phủ cách thức đang có hiệu lực thực thi hiện hành vào thời gian ban hành
2Quy chế áp dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi an sinh - Shop chúng tôi đường bộ 26 - 2016ra quyết định thừa nhận những thương hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyếtđịnh khen thưởng.Tiền thưởng sau thời điểm nhân cùng với thông số mức lương tối tgọi tầm thường được làm tròn sốlên hàng chục nghìn đồng chi phí toàn quốc.3.1. Danh hiệu thi đua:1. Đối với cá nhân:a. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương buổi tối thiểubình thường.b. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cửa hàng cung cấp Cục quản lý đường đi bộ III” đượcthưởng trọn 1,0 lần mức lương tối thiểu tầm thường.c. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua các đại lý cấp cho Tổng cục đường bộ” được thưởng 2,0lần nấc lương buổi tối thiểu tầm thường.d. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cung cấp Sở, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể trung ương”được ttận hưởng 3,0 lần nấc lương tối tphát âm tầm thường.đ. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được thưởng 4,5 lần nút lương tốitgọi chung.2. Đối cùng với tập thể:a. Danh hiệu “Tập thể Lao đụng tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng 0,8lần nút lương tối thiểu thông thường.b. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”,“Đơn vị xuất sắc” được ttận hưởng 1,5lần mức lương tối tgọi bình thường.c. Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Tổng viên đường bộ” được ttận hưởng 3 lần mứclương tối tđọc thông thường.d. Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Sở, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể trung ương” đượcthưởng 5 lần nấc lương buổi tối tđọc tầm thường.
e. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được thưởng 10 lần nấc lương tốitgọi tầm thường.3.2. Bằng khen, Giấy khen1. Đối với cá nhân:a. Giấy khen của Cục Quản lý đường đi bộ III được thưởng 0,15 lần mức lương tốitphát âm chung.b. Giấy khen của Tổng viên đường đi bộ được ttận hưởng 0,3 lần mức lương về tối thiểubình thường.c. Bằng khen cung cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể TW được thưởng 1,0 lầnmức lương về tối thiểu thông thường.3Quy chế áp dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi - chúng tôi đường đi bộ 26 - 2016d. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thưởng 1,5 lần mức lương tốitđọc tầm thường.2. Đối với tập thể:a. Giấy khen của Cục Quản lý đường bộ III (những cung cấp tương đương cấp cho xã) đượcttận hưởng 0,3 lần nút lương về tối tphát âm chung.b. Giấy khen của Tổng cục đường đi bộ (những cấp tương tự cung cấp huyện) đượcthưởng 0,6 lần nút lương buổi tối thiểu chung;c. Bằng khen cấp Sở, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể TW được ttận hưởng 2,0 lầnnấc lương tối tđọc tầm thường.d. Bằng khen của Thủ tướng nhà nước được ttận hưởng 3,0 lần mức lương tốitđọc thông thường.3.3. Các danh hiệu khácTập thể, Cá nhân được Tặng Kèm huân, huy chương, lưu niệm chương thơm những một số loại, cácdanh hiệu vinch dự đơn vị nước, được thưởng trọn theo nguyên lý trong phòng nước.3.4. Phong trào thi đua vì chưng Chính quyền và Công đoàn phạt động
a. Cá nhân: Cá nhân đạt các kết quả xuất nhan sắc vào phong trào thi đua lao độngphân phối vì chưng cửa hàng vạc hễ được ttận hưởng 0,15 lần mức lương tối tgọi chung;b. Tập thể: Tập thể đạt các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao đụng sảnxuất vị cửa hàng phạt động được thưởng 0,3 lần nút lương tối thiểu phổ biến.3.5. Ttận hưởng đến Hội đồng quản lí trị cùng Ban kiểm soát điều hành theo quyết định của Đạihội đồng người đóng cổ phần.Điều 4. Các quyền lợi khácCá nhân được tặng ngay thương hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho Sở, Ngành, Tỉnh, Đoàn thểTrung ương”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, được tặng ngay Huân cmùi hương, danhhiệu vinc dự Nhà nước, ""Trao Giải Hồ Chí Minh"", ""Trao Giải Nhà nước"", ngoàivấn đề được khen thưởng theo quy chế này, được ưu tiên xét lên lương nhanh chóng trước thờihạn, ưu tiên cử đi phân tích, tiếp thu kiến thức, công tác, tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn chuyênmôn, nghiệp vụ.Điều 5. Quỹ phúc lợi, thực hiện quỹ phúc lợiQuỹ an sinh được xuất hiện từ lợi tức đầu tư sau thuế hàng tồn kho năm của bạn, doĐại hội đồng cổ đông Cửa Hàng chúng tôi ra quyết định.Quỹ phúc lợi chỉ được sử dụng đúng mục tiêu sau thời điểm bao gồm sự văn bản giữaGiám đốc cùng Công đoàn Cửa Hàng chúng tôi.Điều 6. Mức sử dụng quỹ phúc lợi4Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi an sinh - Shop chúng tôi đường bộ 26 - 20161. Đầu tứ xây đắp hoặc sửa chữa, tôn tạo những công trình xây dựng phúc lợi an sinh, Chi hoạthễ văn uống hoá - thể dục - văn nghệ - giáo dục tuyên ổn truyền - hoạt động Đảng - Đoànthể quần bọn chúng - thiếu nhi căn cứ theo yêu cầu thực tiễn, mức chi không quá 30% sốchi phí trích quỹ an sinh.2. Tổ chức đến CBCNVC thăm quan, nghỉ ngơi non chăm sóc sức:Hàng năm shop tổ chức mang đến 15% số cán bộ công nhân viên chức giành danh hiệu lao đụng tiên
tiến đi thăm quan, ngủ đuối dưỡng mức độ, nút đưa ra mỗi suất 3.000.000 đồng.3. Chi gặp mặt kết nghĩa học tập theo nhu cầu thực tế.4. Chi cho cán bộ công nhân viên chức đợt nghỉ lễ, tết:- Tết Dương lịch: 200.000 đồng / CBCNV.- Tết Âm lịch: 500.000 đồng / CBCNV.- Ngày giỗ Tổ Hùng vương: 200.000 đồng / Cán bộ công nhân viên.- Ngày 30 tháng tư và 01 mon 5: 200.000 đồng / CBCNVC.- Tết Thiếu nhi ngày thứ nhất tháng 6: 50.000 đồng/Cháu.- Ngày tmùi hương binh liệt sỹ 27 tháng 7: Thương thơm binh 200.000 đồng; mái ấm liệtsỹ 300.000 đồng.- Ngày Quốc khánh 02 tháng 9: 200.000 đồng / CBCNV.- Rằm trung thu: 50.000 đồng /Cháu- Ngày Ra đời Quân nhóm quần chúng. # toàn quốc 22 tháng 12: 200.000/cựu quân nhân.5. Trợ cấp cho bỗng dưng xuất cho cán bộ công nhân viên chức khi chạm mặt khó khăn khăn:- tổ ấm bao gồm người gặp mặt dịch hiểm nghèo: 2.000.000 đồng/trường thích hợp.- Do thiên tai cộng đồng lụt làm cho thiệt hại về nhà ở với khoảng độ sập đơn vị hoặc bóc tách toàn bộmái: 2.000.000 đồng.- CBCNV chết: 5.000.000 đồng.- Cán bộ công nhân viên nghỉ hưu: Một năm công tác làm việc tại cửa hàng được hưởng bằng 0,5 lầnnấc lương buổi tối tgọi tầm thường. (Số năm công tác trên cửa hàng được tính từ thời điểm năm vào làmbài toán tại đơn vị, hoặc tính từ thời điểm năm Ra đời chủ thể năm 1992)6. Chi đến đồng chí, cá thể bao gồm đóng góp trong công tác làm việc cung ứng sale, anninh cá biệt trường đoản cú của doanh nghiệp, Tmê mệt gia những hoạt động nhân đạo - tự thiện: Theo nhu cầuthực tiễn cùng năng lực của quỹ để đưa ra.Điều 7. Quy chế này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01 mon 02 năm năm nhâm thìn. Mọi tổ chức, cánhân nằm trong Cửa Hàng chúng tôi CP quản lý với desgin đường đi bộ 26 Chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành.TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH5
Quy chế áp dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh - chúng tôi đường đi bộ 26 - 2016Nguyễn Minch TiếnCÔNG TY CỔ PHẦNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUẢN LÝ &XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26Số:/CTĐB26-HĐQTBuôn Ma Thuột, ngày 14 mon 3 năm 2013NGHỊ QUYẾTCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPhường QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26- Căn uống cứ đọng Điều lệ tổ chức hoạt động vui chơi của chúng tôi CP làm chủ và xây dựngđường bộ 26;- Cnạp năng lượng cđọng buổi họp HĐQT ngày 14 mon 3 năm 2013 của Hội đồng quản lí trịCửa Hàng chúng tôi CP quản lý & sản xuất đường bộ 26.
QUYẾT NGHỊ:Điều 1: Công tác lãnh đạo SXKD Quí 1/2013.Điều 2: Công tác chi tiêu gia tài cố định và thắt chặt.Điều 3: Công tác Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên.Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Qui chế sau:I- Qui chế tiền lương1- Bỏ điều 5: Phân păn năn tiền lương Trạm thu tiền phí.2- Sửa thay đổi điều 7:Điều 7: Phân pân hận chi phí lương bộ phận đảm bảo an toàn.1- Bổ sung thêm điều 8.Điều 8. Prúc cung cấp tiền lương so với cán bộ có tác dụng công tác Đảng, đoàn thể.2- Bổ sung thêm điều 10Điều 10. thay đổi các thông số đối kháng mức chi phí lương.II- Qui chế chi phí cai quản doanh nghiệp6Quy chế áp dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi - Công ty đường đi bộ 26 - 20161- Sửa thay đổi điều 8:Điều 8: Lắp đặt, sản phẩm công nghệ và cung cấp lắp ráp sản phẩm công nghệ Smartphone.2- Điện thoại di động:2- Sửa đổi điều 12:Điều 12. Đối tượng thừa hưởng cùng nấc chi3- Sửa đổi điều 17:Điều 17. Thanh hao tân oán chi phí tàu xe đi nghỉ ngơi phép3- Sửa thay đổi điều 18:
III- Qui chế Khen ttận hưởng – Phúc lợi1- Sửa thay đổi điều 3:Điều 3. Mức chi phí thưởng.2. Đối cùng với tập thể:a. Danh hiệu “Tập thể Lao đụng tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng trọn 0,8lần mức lương về tối tphát âm tầm thường.b. Danh hiệu “Tập thể lao hễ xuất sắc”,“Đơn vị xuất sắc” được ttận hưởng 1,5lần mức lương về tối thiểu tầm thường.c. Danh hiệu “Cờ thi đua cấp tổng cục con đường bộ” được ttận hưởng 3 lần nút lươngvề tối thiểu thông thường.d. Danh hiệu “Cờ thi đua cấp cho Sở, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể trung ương” đượcttận hưởng 5 lần nấc lương buổi tối thiểu bình thường.e. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được ttận hưởng 10 lần nấc lương tốitđọc chung.IV- Qui chế làm chủ và thực hiện Quĩ Xã hội1- Sửa đổi điểm b khoản 5 điều 4:b. Đối cùng với Đại học:2- Bổ sung điểm c khoản 5 điều 4:c. Đối với các nghành nghề dịch vụ khác:Điều 5: Công tác không giống.T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊChủ tịchNơi nhận:Đã ký- TV Hội Đồng Quản Trị, BKS;Nguyễn Minc Tiến
- Lãnh đạo;- Các phòng, các 1-1 vị;7Quy chế thực hiện quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi an sinh - shop đường bộ 26 - 2016-8
Xem thêm: Nguyễn Tuấn Nam Profiles - Page Not Found &Bull Instagram

*
Quyết định Về câu hỏi phát hành Quy chế sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử của Cục vnạp năng lượng tlỗi và tàng trữ công ty nước 6 1 1
*
Quyết định Về Việc ban hành Quy chế áp dụng chữ ký số của Bộ Tmùi hương mại 8 684 1
*
Quyết định phát hành quy chế áp dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử của ủy ban dân tộc 9 682 1
*
Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện phần mềm Quản lý vnạp năng lượng bạn dạng với Hồ sơ các bước, Trang ban bố điện tử phục vụ quản lý 6 1 13
*
Quyết định Về câu hỏi Ban hành Quy chế áp dụng cùng cai quản trị lịch trình phần mềm Quản lý văn uống bạn dạng cùng làm hồ sơ các bước trên Văn uống chống UBND tỉnh giấc, những Sở, Ban, Ngànhvới VP..Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, thị xã của tỉnh giấc 8 1 5
*
Tài liệu TÀI KHOẢN 431 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI pdf 3 1 1
*
Nghiên cứu vớt khuyến nghị áp dụng bền vững một số trong những mô hình sử dụng đất NNTT ship hàng công tác quy hướng thực hiện đất nông nghiệp & trồng trọt trên thị xã Tứ Kỳ, tỉnh giấc Thành Phố Hải Dương 250 988 5
*
Quy chế thực hiện gia tài công 5 573 1
*
Lựa chọn các mô hình áp dụng đất thích hợp Giao hàng quy hướng áp dụng đất nông nghiệp trồng trọt thị trấn ngulặng bình, tỉnh giấc cao bằng 128 457 0


Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Ngân Hàng Bidv, Hà Nội, Ngày … Tháng …

*
Giáo trình sinh ra quá trình điều chế áp dụng chế phiên bản điện tử và chế phiên bản video clip p3 pdf 10 199 1