PREFERRED STOCK LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Preferred stock là gì

*

*

*Xem thêm: Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay Chính Xác Nhất, Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay

*

preferred stock danh từ
cổ phiếu ưu tiênchứng khoán ưu đãiGiải thích VN: Loại chứng khoán vốn (capital stock) chi trả cổ tức theo lãi suất ấn định và ưu tiên hơn chứng khoán thường trong việc chi trả cổ tức và thanh lý tài sản. Chứng khoán ưu đãi thường không có quyền bỏ phiếu. Hầu hết chứng khoán ưu đãi là loại tích lũy, nghĩa là nếu cổ tức bị cho qua (không được chi trả vì lý do nào đó), nó sẽ được tích lũy lại và phải được chi trả trước cổ tức của chứng khoán thường. Cổ tức bị cho qua đối với chứng khoán ưu đãi không tích lũy (noncumulate preferred stock) thì coi như là không bao giờ có lại. Chứng khoán ưu đãi có dự phần (participating preferred stock) cho cổ đông có quyền chia lợi nhuận cao hơn số cổ tức đã được tuyên bố cùng với các cổ đông thường, nó khác với chứng khoán ưu đãi không dự phân có cổ tức quy định theo giới hạn. Chứng khoán ưu đãi điều chỉnh (adjustable-preferred stock) chi trả cổ tức có điều chỉnh, thường theo từng quý, dựa trên sự thay đổi lãi suất công khố phiếu hay lãi suất thị trường tiền tệ. Chứng khoán ưu đãi khả khoán (convertible preferred stock ) là loại có thể đổi ra một số cổ phần thường đã ấn định và vì thế biến) động hơn chứng khoán bất khả hoán, loại này giống với trái phiếu lợi tức cố định Xem Convertible, Cumulative Preferred, Par- ticipating Preferred, PIK Securities ; Prior-preferred Stock.Dutch auction preferred stock: chứng khoán ưu đãi giá kiểu Hà Lanauction-rate preferred stock: chứng khoán ưu đãi theo lãi suất đấu giácallable preferred stock: chứng khoán ưu đãi có thể chuộc lạifirst preferred stock: chứng khoán ưu đãi trước tiênpreferred stock ratio: tỷ lệ chứng khoán ưu đãistraight preferred stock: chứng khoán ưu đãi không chuyển đổicổ phần ưu đãicổ phiếu ưu đãiadjustable-rate preferred stock: cổ phiếu ưu đãi lãi suất điều chỉnhnon convertible preferred stock: cổ phiếu ưu đãi không chuyển đổinon-participating preferred stock: cổ phiếu ưu đãi không dự phầnparticipating preferred stock: cổ phiếu ưu đãi dự phầnparticipating preferred stock: cổ phiếu ưu đãi có quyền tham dựperpetual preferred stock: cổ phiếu ưu đãi vô thời hạnaccumulated preferred stockcổ phiếu ưu tiên tích lũyadjustable preferred stockcổ phiếu ưu đãiconvertible preferred stockcổ phần ưu tiên chuyển hoán đượccost of preferred stockphí tổn cổ phần ưu tiêndividends on preferred stockcổ tức trên cổ phần ưu tiênearnings per share of preferred stocklãi trên mỗi cổ phiếu của cổ phần ưu tiênnon-cumulative preferred stockcổ phần ưu tiên không tích lũy (cổ tức)non-participating preferred stockcổ phiếu ưu tiên không tham dự chia lãinon-praticipating preferred stockcổ phần ưu tiên không tham gia chia lãiprior preferred stockcổ phiếu tối ưu tiênprior preferred stockcổ phiếu ưu đãiprior preferred stockcổ phiếu ưu tiên


Xem thêm: Miss Selfridge Importers And Buyers List In Vietnam, Miss Selfridge Clothing, Shoes & Accessories

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

preferred stock

Từ điển WordNet

n.Bạn đang xem: Preferred stock là gì