Place An Order Là Gì

  -  
Muốn nắn trao đổi chứng khoán, fan đầu tư hay mtại 1 tài khoản với người môi giới cùng đặt mua qua đó.

Bạn đang xem: Place an order là gì


In June 2011, GoAir placed an order for 72 Airbus A320neo aircraft worth ₹32,400 crore (US$4.5 billion).
Vào tháng 6 năm 2011, GoAir đang đặt mặt hàng cho đồ vật cất cánh 72 Airbus A320neo trị giá chỉ 32400 crore (US$5.1 billion).
lúc các bạn đặt hàng, công ty chúng tôi đã tương tác với bank xuất bản thẻ nhằm bảo đảm an toàn cách làm thanh toán thù đó là phù hợp lệ.
On testing the S.S.19, the Air Ministry placed an order for 24 aircraft in September 1933, to be named Gauntlet.
lúc vẫn thí nghiệm S.S.19, Bộ Không quân đã đặt mua 24 chiếc hồi tháng 9 năm 1933 và đánh tên là "Gauntlet".
If a customer places an order at 8 p.m. EST on Wednesday, at checkout, they"ll see "arrives by the following Thursday".
Nếu một khách mặt hàng đặt hàng vào mức 8 tiếng tối đồ vật Tư (theo múi tiếng chuẩn miền Đông), thì cơ hội xác nhận mua sắm, bọn họ vẫn thấy sản phẩm được "giao mang lại muộn nhất vào ngày thứ Năm gần nhất".
But in 1925 the sport society Dinamo placed an order for a 6.35 milimet pocket pistol for sports and civietradeportal.vnc needs.
Đến khoảng tầm năm 1925 thì ông nhận ra một đề xuất đến từ tổ chức thể thao thể dục Dinamo được chính phủ nước nhà bảo trợ về một một số loại súng sử dụng đạn 6.35mm (.25ACP) nhằm sử dụng mang lại thể thao với tự vệ.
On December 6, 2006, Lufthansa placed an order for trăng tròn Boeing 747-8s, becoming the launch customer of the passenger Model.
Ngày 6 mon 6 năm 2006 Lufthansa đặt hàng đôi mươi chiếc Boeing 747-8, thay đổi hãng chuyển động lớn số 1 của loại thứ bay này.
During December 1950, the AdA placed an order for three prototypes; on 23 July 1952, the first aircraft conducted its maiden flight.
Vào tháng 1hai năm 1950, Không quân Pháp đặt hàng 3 ngulặng chủng loại, với cái máy cất cánh đầu tiên cất cánh vào trong ngày 23 mon 7 1952.
The National Disaster Management Authority (NDMA) placed an order for 12 Dhruv helicopters equipped with a full medical suite, including ventilators and two stretchers.
Ban Quản lý Thiên tai Quốc gia (NDMA) vẫn đặt sản phẩm 12 dòng Dhruv được trăng bị rất đầy đủ đồ vật y tế, bao gồm cả thứ phun khí dung cùng nhì cáng.

Xem thêm: Days Sales Outstanding Là Gì, Công Thức Để Tính Days Sales Outstanding


The Indian Air Force (IAF) placed an order for more than 50 MiG-29s in 1980 while the aircraft was still in its initial development phase.
Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ đặt cài hơn 50 cái MiG-29 vào thời điểm năm 1980 trong lúc nó vẫn sẽ vào tiến độ phân phát triên ban sơ.
The retailer draws from a dechồng of cards for what the customer demands, and the manufacturer places an order which, in turn, becomes product in four weeks.
Nhà nhỏ lẻ rút ra từ 1 cỗ bài xích mang đến hầu hết gì người sử dụng những hiểu biết, cùng bên chế tạo đặt hàng, đến lượt nó, vẫn biến đổi sản phẩm vào tư tuần.
Even before its first flight, the USAAF placed an order on 27 June 1941 for two prototypes of an enlarged version powered by the same V-1710-47.
Ngay trước lúc nó cất cánh chuyến cất cánh thứ nhất, Không lực đã đặt hàng nhị chiếc nguyên ổn mẫu vào ngày 27 tháng 6 năm 1941 về một phiên phiên bản lớn hơn thêm thuộc đẳng cấp hộp động cơ V-1710-47.
The emperor was so well pleased with the performance of Idumãng cầu that he placed an order with the naval architect Smith for the construction of a larger and improved version.
ngọc hoàng ưa chuộng cùng với hiệu suất của Iduna kế tiếp ông đang đặt hàng với phong cách xây dựng sư thủy quân Smith nhằm xây đắp một phiên bạn dạng lớn hơn cùng đổi mới.
The Royal Navy placed an order for seven Tribals on 10 March 1936, with a second group of nine Tribals ordered on 9 June for two flotillas" worth of ships.
Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đặt mặt hàng bảy chiếc lớp Tribal vào trong ngày 10 mon 3 năm 1936, cùng một lần thứ hai có chín dòng vào trong ngày 9 tháng 6 cho một lực lượng bao gồm nhị đưa ra hạm chiến.
In 1921, the Imperial Japanese Navy placed an order with the newly established aircraft subsidiary of Mitsubishi for three types of carrier-based aircraft, consisting of a fighter, reconnaissance aircraft and torpevì chưng bomber.
Vào năm 1921, Hải quân Đế quốc nước Nhật đặt sản phẩm thuộc Trụ sở mặt hàng không vừa bắt đầu ra đời của Mitsubishi ba dạng hình thứ bay để vận động bên trên những tàu trường bay, gồm 1 lắp thêm cất cánh tiêm kích, một sản phẩm công nghệ bay thám thính cùng một sản phẩm công nghệ bay ném nhẹm ngư lôi.
On 19 November 2007, the Croatian Ministry of Defence placed an order for an experimental batch of 50 rifles khổng lồ be tested by the Croatian contingent currently deployed in Afghanisrã within the ISAF.
Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Bộ Quốc chống Croatia vẫn ra lệnh đến một lần phân tách có 50 súng được xem sét vì quân lính Croatia đóng tại Afghanisrã cùng với những bầy tớ lưu giữ độc lập Liên Hợp Quốc (ISAF).
Minister of Defence Torsten Nilsson arbitrarily placed an order of 80 Mk 3, with Swedish Army designation stridsvagn 81 (strv 81), around new year 1952/1953, with the first delivery in April 1953.

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Cafe Trung Nguyên, Trungnguyen : Ctcp Tập Đoàn Trung Nguyên


Bộ trưởng Sở quốc phòng Torsten Nilsson đã tự nhân thể đặt hàng 80 chiếc Centurion Mk 3 trong thời gian 1952/1953, dịp nhận hàng đầu tiên vào tháng 4 năm 1953.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M