NEWS ANCHOR LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ vietradeportal.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: News anchor là gì

Specialised varieties of declamatory speech used in the broadcast truyền thông media và film (gameshow host, reporter, newscaster, documentary presenter, and so on).
The play was preceded by a so-called newscaster, broadcasting from what was apparently a television news room.
Has he anything khổng lồ say, for example, about the huge salaries that are paid khổng lồ certain sportsmen, truyền thông media personalities và newscasters?
Unfortunately, we look và listen lớn other interviewers and newscasters who are not aware that there is a restraint upon them as regards bias.
That was changed but even today, as a recent survey showed, there is only one woman newscaster for every three men—so there is still more to lớn be done.
He has been a business owner of several self-serve oto wash facilities, & has also worked as a newscaster, disc jockey, and radio broadcaster.
She was also a much sought-after newscaster, commentator, radio dramatist, writer, and producer during her time.
Stations commonly used the hình ảnh on microphone flags, newscaster clothing và kiến thiết of sets, as well as on-air graphics for locally originated programming.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của các biên tập viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: £ Là Tiền Tệ Là Gì? Chức Năng Của Tiền Tệ Là Gì

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Trả Lời: Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Có Bao Nhiêu Số, Tại Sao Số Tài Khoản Vietcombank Có 10 Số

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語