HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

  -  
Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam trong hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại.

Bạn đang xem: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam


*

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Logistics Business Association - VLA.

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam trong hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại.

Tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

Chức năng của Hiệp hội

- Tuyên truyền, vân động, tập hợp hội viên tham gia tích cực trong các hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo qui định của pháp luật của Việt Nam.

Xem thêm: Tiếp Viên Hàng Không Học Trường Đại Học Tiếp Viên Hàng Không ?

- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

- Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật qui định.

- Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các hoạt động nghiên cứu, khoa học - kĩ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong dịch vụ thương mại theo qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Xem thêm: Piacom Trực Thuộc Petrolimex Tuyển Dụng 2016 ), Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 9/2016

- Xúc tiến công tác nghiên cứu, khoa học - kĩ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong dịch vụ thương mại; tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.