HANDY LÀ GÌ

  -  
informal Don"t throw those bottles away - they"ll come in handy (= be useful) for the picnic next Sunday.


Bạn đang xem: Handy là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự vietradeportal.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


The real-time heat of live performing is an especially handy crucible for raising awareness and provoking people to lớn action.
There is little here to recommend this book for graduate student readings, classroom discussion or as a handy reference book for the researcher.
The book should therefore be seen as a comprehensive sầu và handy collection of the results of approximately ten years of extensive sầu research.
Contributing to the novice friendly nature of the book there is a wealth of tables và statistical infromation, in addition khổng lồ handy time-lines.
Overall, this is a beautifully crafted vietradeportal.vn, handy if slightly heavy, with attractive sầu presentation and reliable content.
Not only are call-backs easily implemented by means of closures, but we have also found that closures are handy to implement pre-existing data structure visualization.
His successors, however, often invoked group selection uncritically whenever it came in handy or seemed intuitively correct.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những biên tập viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Thế Nào Là Vàng 4 Số 9 Là Gì, Vàng 24K Và Vàng 9999 Giống Hay Khác Nhau

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Công Ty Tnhh Hãng Kiểm Toán Aasc Là Gì ? Aasc: Công Ty Tnhh Hãng Kiểm Toán Aasc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message