Equity stake là gì

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English khổng lồ Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely khổng lồ maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 19:15
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn nhà cài đặt Stake: Cổ phần, Có nghĩa là phần vốn của cổ đông (cá nhân hay tổ chức) trong vốn nhà thiết lập Câu bên trên hoàn toàn có thể dịch là: Từ trước đến lúc này, tổ chức triển khai cho vay mua nhà thế chấp ngân hàng thường có cổ phần trong khoản cho vay mua nhà thế chấp vay vốn đó – chứng minh sự hiện diện của tổ chức kia.

*

This person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 19:15Xem thêm: Giá Dầu Diesel Tháng 7 Năm 2019, Giảm Giá Xăng Từ 15H Ngày 01/8/2019

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*Xem thêm: Cách Tạo Ví Momo : Nạp Tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán, Ví Điện Tử Momo

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 19:15Specializes in fieldNative sầu speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47