Equity Stake Là Gì

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English to Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely to maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 19:15
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn chủ sở hữu Stake: Cổ phần, tức là phần vốn của cổ đông (cá nhân hay tổ chức) trong vốn chủ sở hữu Câu trên có thể dịch là: Từ trước tới nay, tổ chức cho vay mua nhà thế chấp thường có cổ phần trong khoản cho vay mua nhà thế chấp đó – chứng tỏ sự hiện diện của tổ chức đó.

*

This person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 19:15Xem thêm: Giá Dầu Diesel Tháng 7 Năm 2019, Giảm Giá Xăng Từ 15H Ngày 01/8/2019

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*Xem thêm: Cách Tạo Ví Momo : Nạp Tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán, Ví Điện Tử Momo

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a vietradeportal.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a vietradeportal.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 19:15Specializes in fieldNative speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47