Dino là gì

  -  
a type of reptile that became extinct about 65,000,000 years ago. There were many different types of dinosaur, some of which were extremely large.


Bạn đang xem: Dino là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vietradeportal.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


a reptile (= cold-blooded animal), some types of which were extremely large, that stopped existing a very long time ago
A dinosaur is also something that is old và that has not been able lớn change when conditions have changed và is therefore no longer useful:
*

to act or work together for a particular purpose, or khổng lồ be helpful by doing what someone asks you to lớn do

Về việc này
*

*Xem thêm: Xem Phim Việt Nam 2016 - Historicizing Theories, Identities, And Nations

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Weibo Trung Quốc: Cách Sử Dụng Weibo Trên Điện Thoại Và Máy Tính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語