Dice Là Gì

  -  
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:


Bạn đang xem: Dice là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự vietradeportal.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death to privatise air traffic control?
At 100 ft và 500 mph the only response can be a reflex response, and reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I understvà that five sầu ambulance services và one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die and progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die and moves at least one space and at most that many spaces around the board.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Cách Thực Hiện Kích Hoạt Thẻ Atm Vietcombank Online Tại Nhà Nhanh, Đơn Giản

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Gtgt Theo Phương Pháp Khấu Trừ, Mới Nhất 2021

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message