Đặc điểm của cổ phiếu thường

  -  

Chưa bao giờ thị trường chứng khoán lại sôi động đến thế. Bạn muốn đầu tư chứng khoán nhưng lại không hiểu về cổ phiếu phổ thông cũng như các loại cổ phiếu cơ bản.

Bạn đang xem: đặc điểm của cổ phiếu thường

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu phổ thông. Để từ đó giúp bạn có những lựa chọn đúng đắn khi đầu tư.


Những ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thôngLợi ích, mục tiêu và rủi ro của cổ phiếu phổ thôngSo sánh cổ phiếu phổ thông với cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu có mấy loại?

Cổ phiếu chính là một loại chứng khoán và nó được phát hành ở trạng thái chứng chỉ hay bút toán ghi sổ, xác nhận quyền cũng như lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

*
*
*
*
*

Khác nhau

Về bản chất:

Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải có.Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu tự nguyện

Về lợi tức:

Cổ phiếu ưu đãi có lợi tức ổn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá

Về người nắm giữ cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông:Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản.Người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ quản lí công ty.Cổ phiếu ưu đãi:Khi công ty bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường.Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

Quyền biểu quyết

Cổ phiếu phổ thông: có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông.Cổ phiếu ưu đãi: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biều quyết cao hơn so với cổ phiếu thường. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

Xem thêm: Việt Nam Xuất Khẩu Gạo Sang Philippin, Bản In Bài Viết

Khả năng chuyển nhượng

Cổ phiếu phổ thông: Được tự do chuyển nhượng.Cổ phiếu ưu đãi: Không được tự do chuyển nhượng.

Khả năng chuyển đổi

Cổ phiếu phổ thông: không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Khả năng thu hồi tài sản

Cổ phiếu phổ thông: Người sở hữu cổ phiếu phiếu phổ thông là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi doanh nghiệp bị phá sản.

Xem thêm: Cách Đầu Tư Vàng Như Thế Nào, Hiệu Quả Và Sinh Lời Nhất Thời Điểm Này 2021

Cổ phiếu ưu đãi: Khi doanh nghiệp bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường nhưng sau người sở hữu trái phiếu.

Trên đây là những thông tin cơ bản cần biết về cổ phiếu phổ thông, sự khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu phổ thông với cổ phiếu ưu đãi. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong lựa chọn đầu tư cổ phiếu. Chúc các bạn thành công!