CORN LÀ GÌ

  -  
a tall plant grown in many parts of the world for its yellow seeds, which are eaten as food, made into lớn flour, or fed khổng lồ animals:


Bạn đang xem: Corn là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ vietradeportal.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


a tall plant grown for its whole yellow or trắng seeds which are eaten cooked, made into flour, or fed lớn animals:
*

*

*

*Xem thêm: Ngày Cyber Monday Là Gì Và Diễn Ra Vào Ngày Nào Năm 2021? Điều Bạn Cần Biết Về Ngày Cyber Monday

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Giá Trần Là Gì, Phân Biệt Giá Trần, Giá Sàn Và Giá Tham Chiếu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message