Cổ phiếu phổ thông

  -  

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi là hai loại cổ phiếu được sử dụng rộng rãi trong đầu tư kinh doanh chứng khoán. Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nào!

Cổ phiếu là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần.

Bạn đang xem: Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (hay cổ phiếu thường) là loại cổ phiếu thông dụng nhất trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu phổ thông mang lại cho các nhà đầu tư cổ phần sở hữu trong một công ty. Nhiều công ty độc quyền phát hành cổ phiếu phổ thông, và có rất nhiều cổ phiếu phổ biến bán trên các sàn giao dịch chứng khoán hơn cổ phiếu ưu đãi.


*

Định nghĩa ổ phiếu phổ thông


Đặc điểm hấp dẫn nhất của cổ phiếu phổ thông là giá trị của nó có thể tăng mạnh theo thời gian khi một công ty phát triển lớn hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi thường hoạt động giống như một trái phiếu hơn là cổ phiếu phổ thông. Cổ tức cổ phiếu ưu đãi thường cao hơn nhiều so với cổ tức trên cổ phiếu phổ thông và cố định ở một tỷ lệ nhất định, trong khi cổ tức phổ thông có thể thay đổi hoặc thậm chí bị cắt giảm hoàn toàn. Cổ phiếu ưu đãi cũng có một mức giá quy định mà một công ty cuối cùng sẽ trả để mua lại. Giá trị mua lại này, giống như một trái phiếu khi đáo hạn, giới hạn số tiền mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu ưu đãi.

– Cổ phiếu ưu đãi xác nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính, quyền hạn biểu quyết,…

– Theo Luật doanh nghiệp 2014, cổ phiếu ưu đãi bao gồm các loại sau:

+ Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông.

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

+ Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Xem thêm: What Is Market Capitalization And Why Does It Matter? What Is Market Cap

+ Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Sự khác nhau giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

– Thứ nhất, về tính chất bắt buộc phát hành

+ Cổ phiếu phổ thông: bắt buộc phải phát hành

+ Cổ phiếu ưu đãi: không bắt buộc hành

– Thứ hai, về cổ tức

+ Cổ phiếu phổ thông: không ổn định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh

+ Cổ phiếu ưu đãi: Mức cổ tức được chi trả cao hơn cổ phiếu phổ thông (đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức).

– Thứ ba, về quyền biểu quyết

+ Cổ phiếu phổ thông: quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông.

+ Cổ phiếu ưu đãi: cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu phổ thông.

– Thứ tư, về khả năng chuyển đổi

+ Cổ phiếu phổ thông sẽ không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

+ Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

– Thứ năm, về khả năng tự do chuyển nhượng

+ Cổ phiếu phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng.

Xem thêm: Cầu Tứ Liên : Quy Hoạch, Vị Trí Và Thiết Kế, Bản Đồ Quy Hoạch, Thiết Kế & Tiến Độ Cầu Tứ Liên

+ Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng


*

Điểm khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi


Nếu mục tiêu của bạn là tạo thu nhập, cổ phiếu ưu đãi có thể là thứ bạn đang tìm kiếm, đặc biệt là khi lãi suất thấp. Với các khoản chi trả cổ tức cố định đáng tin cậy hơn và thường cao hơn cổ tức cổ phiếu phổ thông, chúng có thể rất hấp dẫn. Chỉ cần nhớ rằng mặc dù cổ phiếu ưu tiên an toàn hơn cổ phiếu phổ thông, nó vẫn không an toàn như trái phiếu.

Qua bài viết trên, hy vọng bạn có thêm những kiến thức hữu ích trong giao dịch đầu tư. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!