CLOSING BALANCE LÀ GÌ

  -  

Các thuật ngữ tiếng anh vào kế toán tài chính

Đây là hồ hết từ bỏ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán tài chính quan trọng

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Nguyên tắc công ty là 1 trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn Call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn vẫn gọi

8. Capital expenditure: Chi phí đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn giữ động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: giá cả vận chuyển

15. Carriage inwards: giá cả đi lại sản phẩm & hàng hóa mua

16. Carriage outwards: giá cả vận động sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: Chi phí bảo đảm hàng lưu giữ kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

đôi mươi. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giữ chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật đơn vị năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán

31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên ổn tắc độc nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: Ngân sách chi tiêu chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hòa hợp đưa ra phí

37. Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí

38. Cost concept: Nguyên tắc giá chỉ giá tiền lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Ngulặng giá chỉ mặt hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần khuyến mãi gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản giữ động

48. Curent liabilities: Nợ nlắp hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

60. Reducing balance method: Phương pháp bớt dần

61. Straight-line method: Phương pháp con đường thẳng

62. Direct costs: Ngân sách trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản lí trị

64. Directors’ remuneration: Thù klặng member Hội đồng cai quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu

69. Discounts received: Chiết khấu cài đặt hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Tkhô nóng lý tài sản cầm cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các hiệ tượng cây viết toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: giá cả trả trước

80. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần hotline trang bị nhất

85. Fixed assets: Tài sản ráng định

86. Fixed capital: Vốn cố định

89.


Bạn đang xem: Closing balance là gì


Xem thêm: Phái Sinh Nghĩa Là Gì - Kiến Thức Chứng Khoán Phái Sinh


Xem thêm: 45 Nguồn Thu Nhập Thụ Động Mà Bạn Nên Làm Để Trở Nên Giàu Có


General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguim tắc chuyển động lâu dài

91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá tiền định kỳ sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản giá tiền thanh khô toán

99. Imprest systems: Chế độ trợ thì ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: Ngân sách chi tiêu loại gián tiếp

103. Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích những report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued cốt truyện capital:Vốn cổ phần phân phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán ngân sách thêm vào theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật cam kết chung

112. Journal entries: Bút ít tân oán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng thanh khô toán thù bằng chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh hao khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

119. Loss: Lỗ

1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Pmùi hương pháp giờ máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán

126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên ổn thứ liệu

129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bằng tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes to accounts: Ghi chụ của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây viết toán khởi đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: ROI vào hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh trường đoản cú nhật ký

143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị chức năng tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia ngân sách quản lý phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí quản lý phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP quá mức

148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất

156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi tất cả tích lũy

161. Non-cummulative preference share: Cổ phần khuyến mãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập

163. Prepaid expenses: giá cả trả trước

164. Private company: công ty chúng tôi bốn nhân

165. Profitability: Khả năng sinc lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo tiến trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: Ngân sách sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: Phân phối hận lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập report tài chính,Kế toán thuếtrọn gói, Quyết toán thù thuế,Thành lập doanh nghiệp,Ttốt đổi đăng ký khiếp doanh,Giải thể, Mua cung cấp, Sáp nhập chủ thể Chính xác, Nkhô hanh chóng, Minh bạch.