Chuyển đổi số ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  -  

1. Mục tiêu của chuyển đổi số ngân hàng

Ngày 11/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định số 810/QĐ-NHNN về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số của Chính phủ. 

Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàn. Từ đó, ngân hàng thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa quy trình, tối ưu hoá hoạt động nghiệp vụ.

Bạn đang xem: Chuyển đổi số ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Một số mục tiêu cụ thể năm 2025 như: 

 • Nâng cấp các dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước lên mức độ 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ngân hàng tăng cường việc xử lý thông tin và lưu trữ thông tin trên môi trường mạng và thực hiện sử dụng chữ ký số 100%. 
 • Với tổ chức tín dụng, nâng tỷ trọng sử dụng thực hiện nghiệp vụ trên môi trường số, nâng cao số lượng người dùng với các dịch vụ thanh toán điện tử. Các tổ chức từ đó nâng tỷ trọng doanh thu trên các kênh số.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chính

Chuyển đổi nhận thức, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng: 

Chuyển đổi số ngành ngân hàng là sự thay đổi về văn hoá, tổ chức và các hoạt động thông qua công nghệ. Trong đó, thói quen làm việc và vận hành theo một quy trình xưa cũ ngại thay đổi là một trong các trở ngại lớn nhất của việc bắt tay vào chuyển đổi số ngân hàng. 

Vì lẽ đó, việc quản lý sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi về mặt nhận thức của nhân viên ngành ngân hàng cũng như của người sử dụng là một trong những việc quan trọng nhất cần thực hiện để tiến tới công cuộc chuyển đổi số cũng như hoàn tất kế hoạch chuyển đổi số ngân hàng đã đề ra.

Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng: 

Ứng dụng số vào trong nghiệp vụ ngân hàng sẽ dẫn đến sự thay đổi của các nghiệp vụ cũng như hoạt động ngân hàng. Đồng thời các khái niệm cũng như hình thức hoạt động tổ chức mới phát sinh. Cụ thể như việc quản lý dữ liệu số, quy định không dùng tiền mặt, hoặc liên quan đến việc phát triển Open Banking (Ngân hàng mở). 

Nhà nước lúc này cần nhanh chóng kịp thời xây dựng các khung pháp lý phù hợp. Điều này nhằm đẩy lui rào cản và thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi này được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Phát triển hạ tầng số:  

Việc làm tiếp theo mang tính nền tảng cho quá trình chuyển đổi số ngân hàng là nâng cấp hệ thống hạ tầng. Phát triển hạ tầng bao gồm các hệ thống như:

 • Hệ thống thanh toán điện tử.
 • Hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch thanh toán bán lẻ.
 • Cơ sở hạ tầng xử lý dữ liệu… 

Có được một nền tảng hạ tầng vững chắc là tiền đề vững vàng cho quá trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngân hàng.

Xem thêm: Người Nổi Tiếng Tuổi Dậu Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Việt Nam, Top 9 Nam Nghệ Sĩ Tuổi Dậu Nổi Tiếng Ở Việt Nam

Khách hàng nhận đồ đang thanh toán điện tử với nhân viên Hệ thống thanh toán điện tử đang được áp dụng tại nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt bán lẻ và vận chuyển

Xây dựng và triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước: 

Đẩy mạnh việc giám sát, kiểm tra và quản lý vận hành nội bộ của ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hoạt động chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0. 

 • Hình thành và phát triển các mô hình ngân hàng số tại tổ chức tín dụng: Trên thế giới hiện nay các mô hình ngân hàng số vô cùng phát triển với các mô hình hoạt động đa dạng. Doanh nghiệp ngân hàng và tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai xây dựng các mô hình này. Mục đích nhằm đa dạng hóa hình thức phục vụ, cung cấp các trải nghiệm tối ưu nhất đến người dùng với mức chi phí hợp lý.
 • Phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số: Dữ liệu vốn là tài sản vô cùng quý giá đặc biệt trong thời đại kỷ nguyên số. Việc lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu nếu được thực hiện một cách bài bản bằng việc đẩy mạnh phân tích và khai phá, sẽ giúp xây dựng một hệ thống dịch vụ và sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng, với quy trình hoạt động tối ưu, mang lại giá trị to lớn cho ngân hàng.
 • Phát triển nguồn nhân lực: Cùng với việc chuyển đổi nhận thức ở trên, thu hút nhân tài, đặc biệt là các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ và kỹ năng về chuyển đổi số sẽ giúp cho Ngân hàng có được nguồn lực dồi dào với sự sẵn sàng cao cho công cuộc chuyển đổi số của mình.
 • Bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Ứng dụng số vào nghiệp vụ và quy trình hoạt động của Ngân hàng cũng mang lại một số rủi ro và thách thức về bảo mật dữ liệu, an toàn an ninh mạng. Các tổ chức ngân hàng cần tăng cường năng lực bảo mật hệ thống của mình, và xây dựng các phương án phòng tránh rủi ro nhằm đảm bảo hạn chế mức thấp nhất rủi ro bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.

Một số giải pháp, nhiệm vụ khác:

Màn hình đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến Các tổ chức ngân hàng cần tăng cường bảo mật an ninh mạng khi nguồn dữ liệu càng ngày càng lớn

 • Các tổ chức, ngân hàng cần có các hoạt động học hỏi các kiến thức kinh nghiệm từ các đối tác đến từ các khu vực phát triển hơn, đã có kinh nghiệm về việc chuyển đổi số ngân hàng.

  Xem thêm: Giá Bạch Kim Italy Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Chỉ 2021, Giá Bao Nhiêu Tiền

 • Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cũng cần thiết, giúp cho quá trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngân hàng luôn luôn bắt kịp với xu thế thế giới.

Nguồn: https://digital.fpt.com.vn/linh-vuc/tai-chinh-ngan-hang/ke-hoach-chuyen-doi-so-ngan-hang.html