Cash Float Là Gì

  -  

Để giúp các kế toán viên chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn với kế quả tốt đẹp, aroma xin trân trọng gửi đến các đọc giả các bài viết tiếng anh về các mẫu câu tiếng anh phỏng vấn mà nhà tuyển dụng có thể đưa ra để đánh giá bạn và chuyên môn của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi xin liệt kê tất cả các mẫu câu tiếng anh phỏng vấn chuyên nganh kê toán với tất cả các thông tin về chuyên môn mà kế toán viên nào cũng nên theo sát.

Tiền Chi Vặt (Petty Cash Float Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích 2

13 câu tiếng anh phỏng vấn mà kế toán giúp bạn chuẩn bị kỹ cho một cuộc phỏng vấn thành công

What are premises in accounting sense? What is VAT adjustment? —> Kế toán có những khuân khổ nào? Điều chỉnh thuế GTGT có nghĩa là gì?What is marginal cost? —> chi phí cận biên là gì?Describe the advantages and disadvantages of the different accounting packages you have used. —> hãy nêu những thuận lợi và bất cập trong các gói kế toán khác nhau mà bạn đã sử dụng.What is Executive Accounting? —> Kế toán điêu hành bao gồm những việc gì?What are the differences between accounting and auditing? —> sự khác biệt quan trọng giữa kế toán và kiểm toán là gì? Hãy cho ví dụ!In accounting, are assets a permanent account? —> Trong kế toán các tài sản như thế nào được coi là tại khoản vĩnh viễn?Which accounting applications are you familiar with? —> Các ứng dụng kế toán màn mà bạn có thể sử dụng thành thạo?Why are Accounting Standards necessary? —> Tại sao các chuẩn mực kế toán lại được côi là cần thiết?What are cost accounting and its applications? —> Bạn biết gì về kế toán chi phí và ứng dụng của nó?What is definition of a cash float in accounting? —> Hãy cho chúng tôi biết định nghĩa của tiền cứu hộ trong kế toán như thế nào?Discuss the consistency concept in accounting? —> Hãy cho chúng tôi biết về các khái niệm thống nhất trong kế toán là gì?What qualification do you need to become an accounting professional? —> Trong ý kiến của bạn thì, để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp bạn cần những nghiẹp vụ chuyên môn gì?What do you consider to be three key skills of a great accountant? —> Ba kỹ năng quan trọng nhất của một kế toán là gì?

Bên trên là 13 mau cau tieng anh phong van mà nhà tuyển dụng sẽ thông qua chúng để đánh giá các bạn về mặt nghiệp vụ và chuyên môn. Với 13 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh kế toán, aroma hi vọng các bạn có thể tìm ra các câu trả lời thích hợp nhất có thể ghi điểm tốt nhất trong mắt các nhà tuyển dụng và giành được công việc mơ ước.