Boa Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ vietradeportal.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: Boa là gì

a large, strong snake, found in South và Central America, that kills animals and birds by wrapping itself around them và crushing them
Co-operation with the naval authorities always means the cooperation of the rabbit with the boa-constrictor.
The upheaval in its structures và the dimensions of what it is about to lớn absorb will make it a constitutional boa constrictor.
We were told that the bore of the snake would be larger than that of the old snake—it would be quite a boa constrictor of a snake.
The fianc is furious và threatens to leave sầu the huntsman if he does not produce a boa, and the huntsman confronts the fox again.
Feather boas have had the reputation of being elegant as well as being considered campy or vulgar apparel.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên vietradeportal.vn vietradeportal.vn hoặc của vietradeportal.vn University Press tốt của những đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Tạo Tài Khoản Telegram Trên Máy Tính Và Điện Thoại, Telegram Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Stt Hay Cho Những Lúc Chán Nản, Mệt Mỏi Với Cuộc Sống Mệt Mỏi Quá

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message