Biểu Đồ Là Gì

  -  

1. Minh học số liệu bằng biểu đồ

- Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng - giảm của số liệu.

Bạn đang xem: Biểu đồ là gì

2. Một số dạng biểu đồ

Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.Biểu đồ đường gấp khúc: dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ

- Để tạo biểu đồ ta thực hiện như sau:

Chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồNháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard. Lựa chọn các thông số vẽ biểu đồ:Chọn dạng biểu đồXác định miền dữ liệu vẽ biểu đồNhập các thông tin giải thích biểu đồChọn vị trí đặt biểu đồChọn Finish để tạo biểu đồ

a. Chọn dạng biểu đồ

- Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.

- Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.

- Nháy Next để sang bước 2.

*

b. Xác định miền dữ liệu

- Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.

- Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột.

- Nháy Next để chuyển sang bước 3.

*

c. Nhập các thông tin giải thích biểu đồ

- Chart title: Tiêu đề.

Xem thêm: Lục Chi Cam Ma _ Tập 01 - Lục Chỉ Cầm Ma Full 33/33 Thuyết Minh

- Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.

- Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.

- Nháy Next để sang bước 4.

*

d. Chọn vị trí đặt biểu đồ

- As a new sheet: Trên trang tính mới.

- As object in: Trên trang chứa DL.

- Nháy Finish để hoàn thành việc tạo biểu đồ.

*

4. Chỉnh sửa biểu đồ

- Thay đổi vị trí của biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới

- Thay đổi dạng biểu đồ:

Nháy mũi tên để ở bảng chọn biểu đồ.Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.

Xem thêm: Tỷ Số P/B Là Gì? Ý Nghĩa Chỉ Số P/B Chỉ Số P/B Là Gì

- Xoá biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete

- Sao chép biểu đồ vào văn bản:

Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.