BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG

  -  
vietradeportal.vn xin gửi Anh/Chị bộ tổng hợp các bút toán hạch toán kế toán Xã/Phường theo thông tư 70/2019/TT-BTC:(Click vào các mục màu xanh dưới đây để đến các phần trong bài viết nhanh hơn)


Bạn đang xem: Bài tập kế toán ngân sách xã phường

1.1 Thu ngân sách xã1.2 Thu ngân sách xã từ chênh lệch thu, chi sự nghiệp1.3 Chi ngân sách xã1.4 Ghi thu - ghi chi ngân sách xã tại kho bạc1.5 Các xã có nguồn thu theo mùa vụ​
2.1 Hạch toán lương2.2 Các khoản phải nộp theo lương2.3 Hạch toán các khoản phải nộp nhà nước​
3.1 Hạch toán thu hộ cấp trên (Quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt, lao động công ích, thuế, phí)3.2 Hạch toán chi hộ cấp trên (Chi hộ tiền đền bù của Nhà nước khi giải phóng mặt bằng, chi cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội)3.3 Quỹ công chuyên dùng​
4.1 Nhập xuất hiện vật liên quan đến thu ngân sách xã4.2 Mua vật liệu về sử dụng hoạt động của xã​
5. Hạch toán tài sản cố định6. Đầu tư XDCB (Đối với những xã có hoạt động đầu tư XDCB và có hạch toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB và chi phí đầu tư XDCB riêng)
7. Đầu tư XDCB (Đối với xã không hạch toán riêng nguồn kinh phí XDCB) hoặc nâng cấp TSCĐ8. Hạch toán thời điểm cuối ngày 31/129. Hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, chi chuyển nguồn năm trước
10. Xác định chênh lệch thu, chi ngân sách xã (sau khi HĐND xã phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm trước)​


Xem thêm: Báo Cáo Ngành Phân Bón - Báo Cáo Chuyên Sâu Ngành Phân Bón Q1/2020

*

Nội dung có các phần dưới đây:1.1 Thu ngân sách xã1.2 Thu ngân sách xã từ chênh lệch thu, chi sự nghiệp1.3 Chi ngân sách xã1.4 Ghi thu - ghi chi ngân sách xã tại kho bạc1.5 Các xã có nguồn thu theo mùa vụ
- Các khoản thu NS tại xã bằng tiền mặt được nhập vào quỹ của xã:Nợ TK 111Có TK 337- Các tổ chức, các nhân nhận khoán (thầu vườn cây, đầm, ao, ruộng, đất công, đò, chợ …) nộp đủ tiền khoán cho xã:Nợ TK 111Có TK 337- Người nhận khoán nộp tiền nhận khoán làm nhiều lần theo thỏa thuận trong hợp đồng* Khi nộp tiền lần đầu
Nợ TK 111: Số tiền mặt thu ngay sau khi ký hợp đồngNợ TK 331: Số tiền giao khoán chưa thu đượcCó TK 337: Tổng số tiền giao khoán theo hợp đồng đã ký​
- Nộp tiền mặt thuộc ngân sách vào tài khoản ngân sách của xã tại Kho bạc nhà nước* Khi nộp tiền vào KBNN
- Nhận được Bảng kê thu ngân sách xã qua Kho bạc về các khoản thu điều tiết cho xãNợ TK 1121Có TK 714- Nhận được tiền bổ sung từ ngân sách cấp trênNợ TK 1121Có TK 714- Nhận được tiền tài trợ do các chương trình dự án, tổ chức chuyển vào tài khoản của xã (nếu xác định là thu ngân sách)​


Xem thêm: Ngoài Nợ Thuế Trăm Tỷ, Công Ty Đức Khải Từng Bị Tố Ém Tiền Cư Dân

- Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp (Bao gồm cả khoản thu vườn cây, đầm, ao ruông, phí đò, phí chợ do xã tự làm)Nợ TK 111Nợ TK 1128Có TK 711- Khi phát sinh các khoản chi sự nghiệpNợ TK 811Có TK 111Có TK 1128- Cuối tháng, kết chuyển chi sự nghiệp trừ vào thu sự nghiệpNợ TK 711Có TK 811- Kết chuyển số chênh lệch thu sự nghiệp lớn hơn chi sự nghiệp vào thu ngân sách xãNợ TK 711Có TK 337- Nộp chênh lệch thu lớn hơn chi sự nghiệp vào kho bạcNợ TK 1121Có TK 111Có TK 1128