Ask for là gì

  -  
If you say you couldn"t ask for someone or something better, you mean that that person or thing is the best of their type:


Bạn đang xem: Ask for là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vietradeportal.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

to give something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people

Về Việc này
*

*

*



Xem thêm: Thỏa Thuận Nhận Tiền Và Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Paypal Mới Nhất Bạn Nên Xem

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietradeportal.vn English vietradeportal.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cục Quản Lý Chất Thải Và Cải Thiện Môi Trường, Cổng Thông Tin Điện Tử

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語